-Gimse skole, Melhus 2010, 2011, 2013 og 2014
-Hitra Videregående skole 2010 og 2013
-Steinkjer videregående skole 2010
-Stokkan ungdomsskole 2010 og 2011
-Norges kreative fagskole 2010
-Orkanger ungdomsskole 2010
-Ørland videregående skole 2010
-Ørland ungdomsskole 2011
-Voksenopplæring Melhus skysstasjon 2011
-Bybroen vgs 2011
-Rianmyra barnehage 2011
-Granmoen skole 2011 og 2013
-Aune nye skole 2011
-Romulslia skole 2012
-Haltdalen oppvekstsenter 2012
-Hovin barnehage 2012
-Gimse ungdomsskole 2012 og 2016
-Grøtte skole 2013
-Kløverløkken barnehage 2013
-Selbu videregående skole 2013 og 2014
-Sistranda skole 2013
-Sjetlein videregående skole 2013 og 2014
-Steinerskolen 2015
-Tanem skole 2015
-Øya barnehage 2016
-Gauldal skole og kultursenter 2016
-Malvik videregående skole 2017
-Buvik skole 2017
-Vi har siden 2010 levert gardiner og solskjermingsprosjekter til NTNU både på Gløshaugen og Dragvoll
-Mellom 2013 og 2017 hadde vi rammeavtale med Trondheim kommune og leverte alt av gardiner og solskjerming til alle kommunale skoler og barnehager i dette tidsrommet.