Trondheimsklinikken, Rusbehandling Midt-Norge 2010, 2017
Namsos sykehus 2011
Gjøsvika sykehjem, Røros 2012
Betania Malvik
Hatlane Omsorgssenter, Ålesund 2012
Steinkjer tannlegekontor 2013
Dragvoll HVS 2013
Laugsand HVS
Hovedjordet sykehjem «Sølvsuper» Bodø 2013
Pasienthotellet, St.Olav 2014
Namdalseid helsetun 2014
Ålesund sykehjem 2014
3T Rosten 2014
Rossvollheimen, Skaun kommune 2014
Vikhammer helsetun 2015
Øyekirurgi Midt-Norge 2015
Rissa Helsetun 2015
Hammerfest pleie og omsorgssenter 2015
Midtre-Gauldal Helsestasjon 2015
Ladesletta HVS 2015
Borgunveien sykehjem, Ålesund 2015
Meldal Helsetun 2016
Åfjord Omsorgsboliger 2016
Åse Omsorgssenter, Ålesund 2016/2017
Skaun kommune Hjemmetjenesten 2017
Persaunet hvs 2017
Klinikk Trondheim 2017
Børsa Helse og mestringsboliger 2017
3T Teglgårdne 2017
3T Helse 2017
Levanger tannklinikk 2015