Aure Arena
Bergsodden HVS (Harstad)
Dragvoll HVS
Festiviteten (Kristiansund)
Grøtte skole
Gimse skole
Granmoen skole (Vefsen kommune)
Holtålen kommune – Hovet
Hatlandet omsorgsenter (Ålesund)
Hovin barnehage
Hitra VGS
Kirkeparken omsorgssenter Hammerfest
Liabø skole
Melhus Arbeidsenter
Norsk helsenett
Sølvsuper HVS (Bodø)
Steinkjer VGS
Steinkjer Tannklinikk
Sistranda skole
Statens jernbanetilsyn
Trondheim Kommune
Trondheim Fengsel